آسیب نخاعی(Spinal Cord Injury)-علل-علایم و انواع ضایعه نخاعی این مقاله به طور مختصر و مفید توسط حسین قلع گر به وضعیت ستون فقرات,طناب نخاعی,علل و الگوهای آسیب نخاعی و همچنین علایم ضایعات نخاعی می پردازد. ستون فقرات شامل ۳۳ مهره می باشد که عبارتنداز: -۷ مهره گردنی(سرویکال) -۱۲ مهره پشتی(توراسیک) -۵ مهره کمری(لومبار) -۵ مهره خاجی(ساکروم) -۴ مهره دنبالجه ای(کوکسیس) […]

ادامه مطلب

ستون مهره ساختمانی است که از سرتالگنامتداد دارد و تنه در اطراف آن شکل گرفته است. این ساختمان از استخوان ها، عضلات، و دیگر بافت ها تشکیل شده است. ستون فقرات یا ستون مهره یا اسپاین Spine از بیش از سی استخوان کوچک تر به نام مهره Vertebrae تشکیل شده است که روی یکدیگر قرار گرفته اند. در اطراف مهره […]

ادامه مطلب