دستور در عکس گزاشته شده است

ادامه مطلب

واریس بیماری است که در طی آن دیواره وریدها دچار تورم و برآمدگی پیاز مانند می‌شوند. این مشکل به طور عمده در دیواره وریدهای قسمت تحتانی ساق پا دیده می‌شود. هر ورید یا سیاه‌رگ دارای دریچه‌های کنترل کننده جریان خون است. واریس هنگامی ‌رخ می‌دهد که این دریچه‌ها دچار نارسایی شده باشند و به فعالیت طبیعی خود ادامه ندهند. یکی […]

ادامه مطلب

نویسنده:دکتر حسبن قلع گر فیزیوتراپی کاشان آرتروز از آن دسته از بیماریهایی است که در هر خانواده ای وجود دارد و سن ابتلا به آن خیلی پایین آمده است یعنی اشخاص زیادی هستند ازدرد آرتروز مینالند ؛و فقط داروهای مسکن مصرف میکنند که بسیار ضرر دارد . این داروهای مسکن اگر بطور موقتی درد را کاهش بدهد  به جاهای دیگر […]

ادامه مطلب