یکی از مهمترین ابزارهای تشخیصی که برای بررسی ضایعات مفصل شانه از آن استفاده میشود تصویربرداری از مفصل است. تصویربرداری از مفصل شانه میتواند با استفاده از رادیوگرافی ساده، سی تی اسکن، ام آر آی، اسکن رادیوایزوتوپ، سونوگرافی یا روش های دیگر انجام گیرد ولی مسلما رایج ترین آنها استفاده از رادیوگرافی ساده است. وقتی پزشک تصمیم به تصویربرداری از […]

ادامه مطلب

اعصاب ریشه های عصبی که از مهره های گردنی خارج میشود یک شیکه عصبی بنام شبکه بازویی را درست میکنند که اعصاب آن با عبور از زیر بغل به بازو و بقیه قسمت های اندام فوقانی میرسد. در مورد شبکه بازویی در مقالات دیگر بحث شده است. از اعصابی که از شبکه بازویی خارج میشوند چهار عصب در ناحیه شانه […]

ادامه مطلب

در انتهای عضله بافت طناب مانند و بسیار محکمی به نام تاندون یا زردپی قرار گرفته است که در واقع حد واسط اتصال عضله به استخوان است. عضلات با واسطه تاندون ها استخوان ها را حرکت میدهند. دو تاندون مهم در ناحیه شانه وجود دارد که عبارتند از تاندون دوسر یا بی سپس Biceps tendons عضله دوسر بازویی در بالا […]

ادامه مطلب

عضلات شانه از مهمترین عوامل پایدار کننده آن هستند. این عضلات سه دسته اند. عضلات سطحی، عضلات عمقی و عضلات بازو عضلات بازو که از اطراف مفصل شانه عبور میکنند عبارتند از عضله دوسر بازویی یا بی سپس براکی Biceps brachii این عضله در جلوی استخوان بازو قرار گرفته و در بالا دو سر دارد. سر بلند عضله که در […]

ادامه مطلب

عضلات شانه از مهمترین عوامل پایدار کننده آن هستند. این عضلات سه دسته اند. عضلات سطحی، عضلات عمقی و عضلات بازو عضلات لایه عمقی شانه عبارتند از : سینه ای کوچک یا پکتورالیس مینور زیر ترقوه ای یا ساب اسکاپولاریس بالا برنده کتف یا لواتور اسکاپولا رمبویید کوچک و بزرگ ترس ماژور دندانه ای جلویی یا سراتوس آنتریور عضلات روتاتور […]

ادامه مطلب

ضلات شانه از مهمترین عوامل پایدار کننده آن هستند. این عضلات سه دسته اند. عضلات سطحی، عضلات عمقی و عضلات بازو عضلات سطحی این عضلات عبارتند از : عضله سینه ای بزرگ یا پکتورالیس ماژور Pectoralis Major این عضله از یک طرف به استخوان های ترقوه و جناغ متصل میشود و از طرف دیگر به لبه خارجی ناودان بازویی متصل […]

ادامه مطلب

لایه سینوویال لایه یا پرده سینوویال Synovial membrane یک پرده نازک است که مانند فرش سطح داخلی کپسول مفصلی را پوشانیده است. وظیفه این لایه ترشح مایع سینوویال است. مایع سینوویال مایع سینوویال Synovial fluid مایع شفاف و غلیظ و لزجی مانند سفیده تخم مرغ است که به توسط پرده سینوویال ترشح میشود. این مایع دو وظیفه عمده دارد مایع […]

ادامه مطلب

غضروف سطح داخلی حفره گلنویید و سطح خارجی سر استخوان بازو با غضروف هیالن پوشیده شده است. غضروف بصورت لایه صاف و لغزنده و سفید رنگی است و وظیفه آن تسهیل حرکت در مفصل است. غضروف مفصلی با ایجاد کردن یک لایه صاف و لغزنده موجب میشود تا استخوان های تشکیل دهنده مفصل به راحتی روی یکدیگر حرکت کنند. کپسول […]

ادامه مطلب

شانه از چهار مفصل تشکیل شده است که عبارتند از مفصل گلنوهومرال Glenohumeral joint این مفصل جایی است که سر استخوان بازو در کنار حفره کم عمق گلنویید قرار میگیرد. این یک مفصل گوی و کاسه ای مثل مفصل ران است ولی بر عکس مفصل ران که سر استخوان ران در یک کاسه عمیق به نام استابولوم قرار گرفته است در شانه سر بزرگ استخوان بازو […]

ادامه مطلب

شانه از کنار هم قرار گرفتن سه استخوان درست شده است.استخوان کتف یا اسکاپو پشتقسمت بالایی استخوان بازو یا هومروس Humerus در طرف خارجاستخوان ترقوه یا کلاویکل Clavicle در طرف جلو استخوان کتف استخوان کتف یا اسکاپولا Scapula یک ساختمان پیچیده سه بعدی دارد ولی قسمت اعظم آن بصورت یک صفحه تقریبا تخت استخوانی به شکل مثلت است. این استخوان در قسمت پشت قفسه […]

ادامه مطلب