نویسنده:حسین قلع گر فیزیوتراپی کاشان در رفتگی آرنج شرایطی است که با آسیب و فرسایش بافت اطراف مفصل آرنج همراه است و این مشکل با قرارگیری نامناسب استخوان های آرنج و عدم قرارگیری مناسب آنها در برابر یکدیگر همراه است. در رفتگی آرنج یکی از رایج ترین موارد آسیب دیدگی جدی در بین افراد است. دررفتگی مچ دست عبارت است […]

ادامه مطلب