نویسنده:دکتر حسین قلع گر فیزیوتراپی کاشان

رادیوگرافی ساده از مهمترین وسایل تشخیصی در بیماری های مفصل ران است. در بسیاری از موارد پزشک بعد از صحبت با بیمار و معاینهوی درخواست تهیه رادیوگرافی ساده را میدهد. اگر چه روش های تصویربرداری دیگر مانند سی تی اسکن، ام آر آی، سونوگرافی و سایر روش ها در بررسی مشکلات مفصل ران کاربرد دارند ولی در غالب موارد قبل از تهیه هر کدام از آنها پزشک معالج ترجیح میدهد ابتدا رادیوگرافی ساده این ناحیه را مشاهده کند.

رادیوگرافی ساده مفصل ران (مفصل هیپ) را معمولا از دو نما تهیه میکنند. یک نما رخ یا قدامی خلفی Antero- Posterior یا به اختصار AP است که در آن اشعه ایکس از جلو به مفصل تابانده شده و کاست رادیولوژی در پشت لگن قرار میگیرد و نمای دیگر نمای نیمرخ یا لترال Lateral یا به اختصار .Lat است که در آن ابتدا مفصل ران بیمار به سمت خارج چرخیده و سپس در وضعیت قبلی رادیوگرافی انجام میشود.

 1555 1
 رادیوگرافی رخ مفصل ران

 

 1555 2
 رادیوگرافی نیمرخ مفصل ران

 

يک ديدگاه بگذاريد