شانه یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن و یک شاهکار مهندسی است.
شانه موجب اتصال اندام فوقانی به تنه است. شانه یک مفصل نیست بلکه ساختار پیچیده ای متشکل از چهار مفصل است.
شانه بیشترین دامنه حرکت را در بین مفاصل بدن دارد. مفصل شانه در هر جهتی میچرخد و به شما اجازه میدهد دست خود را در هر جهتی که مایل باشید حرکت دهید. البته همین دامنه حرکتی زیاد مشکلات بالقوه ای را هم برای آن بوجود می اورد= برای حرکت شانه در هر جهتی باید عضلات خاصی با هماهنگی کامل با یکدیگر حرکت کنند.
شانه برای اینکه بتواند دامنه حرکتی زیادی داشته باشد باید برای حرکت کردن آزاد باشد پس باید ذاتا ناپایدار باشد. با این حال رباط ها و عضلات اطراف شانه اجازه نمیدهند تا استخوان های آن از هم جدا شوند.

شانه از چند لایه تشکیل شده است. عمقی ترین لایه آن استخوان ها و مفاصل آن هستند و روی آن ها کپسول مفاصل و تاندون ها قرار گرفته اند. عضلات و تاندون ها و بورس ها بر روی استخوان ها و مفاصل قرا دارند و عروق و اعصاب هم از ساختمان های مهم شانه هستند که در بین عضلات قرار گرفته اند.
در ادامه هر کدام از این عناصر بطور جداگانه و مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت

يک ديدگاه بگذاريد